Đội Tàu Sông

09-01-2017

Nơi đóng: Xí Nghiệp Đóng Tàu 76 Loại Tàu: Bách Hóa (gạo, cám, đậu nành, v.v..., và Container) Trọng Tải: 1000 DWT Tàu hoạt động trên nhiều tuyến nhưng hiện tại đang hoạt động trên 03 tuyến sau: * Tuyến Sài Gòn - Phú Mỹ - Sài Gòn * Tuyến Sài Gòn - Đồng Tháp - Sài Gòn * Tuyến Sài Gòn - Cần Thơ - Sài Gòn

Đội Tàu Sông

 
 
Tàu Long Phú 1


 
Nơi đóng: Xí Nghiệp Đóng Tàu 76
Loại Tàu: Bách Hóa (gạo, cám, đậu nành, v.v..., và Container)
Trọng Tải: 1000 DWT
Tàu hoạt động trên nhiều tuyến nhưng hiện tại đang hoạt động trên 03 tuyến sau:
   * Tuyến Sài Gòn - Phú Mỹ - Sài Gòn
   * Tuyến Sài Gòn - Đồng Tháp - Sài Gòn
   * Tuyến Sài Gòn - Cần Thơ - Sài Gòn
 
THÔNG SỐ CHUNG
NHỮNG THÔNG SỐ CHÍNH
Tốc độ khai thác 9 Hải Lý/giờ Chiều dài 54,89m
Thuyền bộ
5 người
Chiều dài thiết kế 50,90m
Chiều cao từ đuờng mớn nước không tải 6,0m Chiều rộng 9,90m
Dung tích hầm hàng L x B x H (m) 37,00 x 7,70 x 4,44 Chiều cao cabin 4,00m
Neo
02 cái
Mớn nước 3,13m
Kiểu neo Matrsov Trọng tải 980 Ts
Neo trái
75m x 202,5kg
Dung tích toàn phần 1265m3
Neo phải 100m x 202,5kg Máy lái thủy lực KOBEL - T 7093
Máy chính: Cummin 6 02 bộ Moment M2: 1,6Tm
Vòng tua khai thác 1850 vòng/phút Góc Lái phải, trái tối đa 350
 
Tình trạng trang thiết bị trên tàu:
Neo tàu
x
Máy lái
x
Còi
x Đồng hồ vòng tua(v/ph) x
Tốc độ kế
x Máy bộ đàm x
 
 
 
 
 
 
Tàu Long Phú 2


 
Nơi đóng: Xí Nghiệp Đóng Tàu 76
Loại Tàu: Bách Hóa (gạo, cám, đậu nành, v.v..., và Container)
Trọng Tải: 1000 DWT
Tàu hoạt động trên nhiều tuyến nhưng hiện tại đang hoạt động trên 03 tuyến sau:
   * Tuyến Sài Gòn - Phú Mỹ - Sài Gòn
   * Tuyến Sài Gòn - Đồng Tháp - Sài Gòn
   * Tuyến Sài Gòn - Cần Thơ - Sài Gòn
 
 
THÔNG SỐ CHUNG
NHỮNG THÔNG SỐ CHÍNH
Tốc độ khai thác 9 Hải Lý/giờ Chiều dài 54,89m
Thuyền bộ
5 người
Chiều dài thiết kế 50,90m
Chiều cao từ đuờng mớn nước không tải 6,0m Chiều rộng 9,90m
Dung tích hầm hàng L x B x H (m) 37,00 x 7,70 x 4,44 Chiều cao cabin 4,00m
Neo
02 cái
Mớn nước 3,13m
Kiểu neo Matrsov Trọng tải 980 Ts
Neo trái
75m x 202,5kg
Dung tích toàn phần 1265m3
Neo phải 100m x 202,5kg Máy lái thủy lực KOBEL - T 7093
Máy chính: Cummin 6 02 bộ Moment M2: 1,6Tm
Vòng tua khai thác 1850 vòng/phút Góc Lái phải, trái tối đa 350
 
Tình trạng trang thiết bị trên tàu:
Neo tàu
x
Máy lái
x
Còi
x Đồng hồ vòng tua(v/ph) x
Tốc độ kế
x Máy bộ đàm x